Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 19eg Hydref, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 360 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod(ydd) blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

·         Cofnodion 07-02-2020

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Cyfansoddiad a Materion Eraill pdf icon PDF 152 KB

Ystyried yr adroddiad gan Gyfreithiwr y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: