Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 1.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Blaenorol pdf icon PDF 65 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

To receive and consider declarations of interests from Members relating to items to be considered on the agenda.

4.

Strwythur y Pwyllgor Craffu

I ystyried adroddiad ac argymhelliadau o gyfarfod y Bwrdd Datblygu Craffu

ar 12 Tachwedd, 2018 ar strwythur craffu ar gyfer y dyfodol i’w argymell i’r Cyngor ar 20 Tachwedd, 2018.

Dogfennau ychwanegol: