Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 30ain Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Ethol Is-gadeirydd

I ethol Is-gadeirydd tan y cyfarfod Blynyddol nesaf.

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 211 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

5.

Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

I ystyried adroddiad ar yr eitemau canlynol:

Cwestiynau gan Aelodau yng nghyfarfodydd y cyngor a siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor.

Panel Cyllid

Cyfansoddiad

Adolygu Protocol Datrys Lleol

Achos busnes i ychwanegu dau aelod ychwanegol i’r Cabinet.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: