Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 29ain Ebrill, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 70 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

 

 

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau ar eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Datblygu Aelodau pdf icon PDF 66 KB

Ystyried adroddiad ar Ddatblygu Aelodau o ganlyniad i drafodaethau yn y Tîm Rheoli Gweithredol a’r Uwch-dîm Arwain.

 

 

5.

Ailgynllunio cymorth TGCh i Aelodau pdf icon PDF 63 KB

I ystyried y cynigion drafft ar gymorth TGCh i Aelodau

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu cyflogau lefel uwch pdf icon PDF 71 KB

Derbyn cofnodion y Gweithgor ar gyflogau lefel uwch ac ystyried yr argymhellion.

 

7.

Ad-dalu costau gofal.

Ystyried adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfranogiad y cyhoedd yn ystod cyfarfodydd y Cyngor. pdf icon PDF 73 KB

Ystyried diwygiad i’r protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gweithgor Datblygu Aelodau [MDWG]

9.1

Canllawiau ar ddiogelwch personol i Gynghorwyr. pdf icon PDF 58 KB

Ystyried y canllawiau drafft a ddatblygwyd gan y Gweithgor Datblygu Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.2

Cymorth a Lles Aelodau pdf icon PDF 68 KB

Ystyried cymorth a lles Aelodau, a drafodwyd gan y Gweithgor Datblygu Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyfleusterau i Aelodau yn Neuadd y Sir

Derbyn diweddariad llafar ar ddatblygiadau ers y cyfarfod diwethaf.

 

11.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 101 KB

Nodi’r Rhaglen Waith.