Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 16eg Ebrill, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 68 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

To receive and consider declarations of interests from Members relating to items to be considered on the agenda.

4.

Adolygu rol Cadeirydd y Cyngor a dyletswyddau dinesig. pdf icon PDF 62 KB

I ystyried casgliadau’r Gweithgor a gwneud argymhellion i’r Cyngor.

 

5.

Canlyniadau’r arolwg ar gyfarfodydd pdf icon PDF 60 KB

I ystyried canlyniadau’r arolwg a chytuno ar argymhelliad i’r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canllawiau i Aelodau ar Gyfryngau Cymdeithasol pdf icon PDF 137 KB

I ystyried y canllawiau drafft i’w hargymell i’r Cyngor.

 

7.

Argymhellion gan y Cyd-gadeiryddion ar graffu

I ystyried yr argymhellion gan y Cyd-gadeiryddion.

 

8.

Cynllun Mentora Rhwydwaith Cydraddoldeb i Fenywod pdf icon PDF 41 KB

I nodi bod y Cynghorwyr Beverley Baynham a Jackie Charlton wedi bod yn gysylltiedig.

 

9.

RHAGLEN WAITH

9.1

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 102 KB

I nodi’r rhaglen waith ac ystyried unrhyw bynciau sydd i’w hychwanegu at y Rhaglen. 

 

9.2

Datblygu’r gwaith o hyrwyddo cyswllt mewn bywyd cyhoeddus. pdf icon PDF 92 KB

I nodi cais gan y Cyngor ac i ystyried sefydlu Gweithgor i ddatblygu’r gwaith o hyrwyddo cyswllt mewn bywyd cyhoeddus.

 

10.

Gweithgor Datblygu Aelodau pdf icon PDF 67 KB

I dderbyn nodiadau’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2017.

 

10.1

Use of electronic voting system in the Council Chamber pdf icon PDF 57 KB

To consider the use of electronic voting system in the Council Chamber, raised by the Member Development Working Group

Y Cyfansoddiad

11.

Adolygu Adran 13 – Cyfrifoldeb am Swyddogaethau

I ystyried dirprwyo i’r Swyddog Monitro y gallu i newid manylion cyfrifoldebau’r Aelodau Portffolio, sydd yn y Cyfansoddiad, ar gytundeb yr Arweinydd.