Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 15fed Ionawr, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod(ydd) Baenorol pdf icon PDF 79 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o Ddiddordeb

I dderbyn ac ystyried datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w hystyried ar yr agenda.

 

4.

Materion yn ymwneud â materion Gwasanaethau Democrataidd

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol: