Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb ar gyfer yr eitem nesaf.

3.

Fforwm Mynediad Lleol Powys - Adroddiad Blynyddol 2020-21 pdf icon PDF 17 KB

Bydd cynrychiolydd y Cyngor, y Cynghorydd Sir Roger Williams a Cadeirydd y Fforwm Mynediad Lleol, Mr Graham Taylor yn cyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 30 Medi 2021 fel cofnod cywir.

5.

Datganiadau o ddiddordeb

 

(a)  Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b)  Derbynceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyndatganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 17 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

6.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

6.2

20/2118/FUL Tir oddi ar Ffordd Ffordun, Trefaldwyn, Powys, SY15 6EU pdf icon PDF 607 KB

6.3

21/0919/FUL Hafod Barn, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0QB pdf icon PDF 598 KB

6.4

21/0551/FUL Tir wrth ymyl Upper Cefnperfa House, Ceri, Y Drenewydd, Powys, SY16 4DW pdf icon PDF 652 KB

6.5

20/0311/FUL Tregare, Ysguboriau yn Nhregare, Gwenddwr, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BZ pdf icon PDF 452 KB

6.6

20/0312/LBC Tregare, Ysguboriau yn Nhregare, Gwenddwr, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BZ pdf icon PDF 258 KB

6.7

21/1216/DIS 27 Parc Preswyl Treberfedd, Treberfedd, Y Trallwng, SY21 8EX pdf icon PDF 276 KB

7.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 133 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.