Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 9fed Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 326 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2021 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.  (b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.  (c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  (d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 9 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol.

 

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol lle’n bosibl, cyn y cyfarfod.

 

4.2

20/1276/FUL Maesyron Farm, Cefn Gorwydd, Llangammarch LD4 4DW pdf icon PDF 484 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

21/0694/HH Tredomen Court, Trefeinon, Aberhonddu, Powys, LD3 0RL pdf icon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd ar geisiadau dirprwyedig. pdf icon PDF 700 KB

Derbyn er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd dan bwerau dirprwyedig.