Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy Teams, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 2ail Gorffennaf, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 312 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2020 fel cofnod cywir.

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 13 KB

Ystyriedadroddiadau y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol arnynt.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag yn bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

19/1572/FUL Pontypentre , Llansantffraid-Ym-Mechain, Powys, SY22 6XP pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/2042/FUL Hen Dafarn y Ddraig Goch a Chanolfan Ieuenctid Y Drenewydd, Plantation Lane,Y Drenewydd, Powys, SY16 1LQ pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

20/0300/DIS Rhiwhiriaeth Isaf, Llanfair Caereinion, Y Trallwng, SY21 0DU pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

20/0642/NMA Rhiwhiriaeth Isaf, Llanfair Caereinion, Y Trallwng, SY21 0DU pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 667 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniadau yn dilyn apel pdf icon PDF 73 KB

Nodi apeliadau a phenderfyniadau cost.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniad ar yr apel

Adolygu’r gohiriad dros dro o allu’r Aelod lleol i Alw i Mewn ceisiadau cynllunio.

 

Hawliau Tramwy

8.

Datganiadau o ddiddordeb

I ddatgan unrhyw ddiddordeb yn ymwneud a’r eitem ganlynol ar yr agenda.

 

9.

Deddf Tir Comin 2006, adran 19(2)b - Cais i gywiro'r gofrestr pdf icon PDF 37 KB

Cais 20-001CA i gywiro camgymeriad yn y Gofrestr Tir Comin a wnaed o dan Adran 19 (2)b Deddf Tir Comin 2006 yn yr uned o’r Gofrestr RCL036, Adran Hawliau rhif cofnod 30 ynglyn a thir yn Safn Y Coed,

Llangurig, Cymunedau Rhaeadr Gwy a St. Harmon.

 

Dogfennau ychwanegol: