Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2020 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 111 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosib, cyn y cyfarfod. 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/1899/REM Glo Brig Nant Helen, Coelbren, Castell-nedd pdf icon PDF 578 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/1477/FUL Bryn Posteg, Tylwch, Llanidloes, Powys, SY18 6JJ pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0943/OUT Tir wrth ymyl Four Crosses Inn, Four Crosses, Powys, SY22 6RE pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 643 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a gwnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Polisiau a Gweithdrefnau Gorfodaeth Gynllunio pdf icon PDF 125 KB

Ystyried a rhoi sylwadau ar bolisiau a gweithdrefnau arfaethedig.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Urgent item agreed by Chair - Temporary suspension of the Planning Call-in Procedure in the Planning Protocol pdf icon PDF 207 KB

To consider the report.