Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 6ed Chwefror, 2020 12.45 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 318 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 16 Ionawr, 2020, fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

 

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b) Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.


(c) Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.


(d) Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 117 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau pdf icon PDF 157 KB

Bydd unrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2017/0754 Tir ym Mhenyborfa, Ffordd Carno, Caersws, Powys, SY17 5JA pdf icon PDF 479 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/1741/FUL Datblygiad Tai ar Dir oddi ar Kilvert View, Kilverts View, Cleirwy, Henffordd, Powys pdf icon PDF 602 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0494/OUT Tir yn Rhallt View a Than Yr Allt View, Talybont, Y Trallwng, SY21 8SR pdf icon PDF 412 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/1873/FUL Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy, Rhaeadr Gwy, LD6 5LT pdf icon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/1955/FUL Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG pdf icon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/2092/DIS Safleoedd A, B a C, Ger Parc Riverside a Ger Latham, Y Drenewydd, Powys pdf icon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 110 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 79 KB

Derbyn penderfyniadau’r Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau.

 

Dogfennau ychwanegol: