Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 356 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddidddordeb mewn perthynas ag eitemau Trwyddedu Tacsis

4.

Ffioedd trwyddedu tacsis pdf icon PDF 16 KB

Ystyried adroddiad ynglyn â ffioedd trwyddedu tacsis o ganlyniad i sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiadau o ddiddordeb

(a)       Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b)       Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.

 (c)      Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

(d)       Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 15 KB

Ystyriedadroddiadau y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

6.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosib, cyn y cyfarfod.

6.2

19/0052 FUL Tir Maes Y Cae, Diserth, Llanfair-ym-Muallt, Powys pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

19/1734/FUL Tir wrth ymyl Waverleigh, Cleirwy, Henffordd, Powys, HR3 5SE pdf icon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

19/1798/REM Datblygiad ar Dir wrth ymyl Fir House, Yr Ystog, Trefaldwyn, Powys, pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.5

19/1886/DIS Parc Busnes Abermiwl, Abermiwl, Y Drenewydd, Powys, SY15 6NU pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.6

19/1943/TRE Parc y Creigiau, Llandrindod, Powys, LD1 6AE. pdf icon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 665 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

8.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 80 KB

Derbyn penderfyniadau’r Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau a chais am gostau.

 

Dogfennau ychwanegol: