Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 220 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 2 Mai ac 16 Mai, 2019, fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 131 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau ar hynny.

4.9

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

18/1086/FUL Maes Carafanau Banwy Mill, Melin-y-ddol, Llanfair Caereinion, Powys, SY21 0ED pdf icon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0470 Upper Gwestydd, Upper Gwestydd Lane, Cefn Mawr, Y Drenewydd, Powys SY16 3LA pdf icon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/0581/OUT Tir 200 metr i'r gorllewin o Fferm Oldfield, Llandysilio, Llanymynech, Powys, SY22 6RB pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0427/AGR The Slangs, Cascob, Llanandras, Powys, LD8 2NT pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/0616/DIS Cae Ysgiog 200 Metr i'r Gogledd o Fythynnod Henallt, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3YP pdf icon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

18/0390REM Maes Y Nant, Aberriw, Y Trallwng, Powys, SY21 8BG pdf icon PDF 85 KB

Sylwer:  Mae adroddiad gwreiddiol y Pwyllgor a’r adroddiad diweddaraf [17/01/2019] wedi’u hatodi er hwylustod.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 598 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 126 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygiaeth Gynllunio ynglyn ag apêl.

Dogfennau ychwanegol: