Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuridau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 452 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2021 fel cofnod cywir.

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 106 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

20/1010/OUT Hen Gae Chwarae yn James Street, Ystradgynlais, Powys, SA9 1EX pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

20/1354/FUL Oldford Cottage, Lon Oldford, Y Trallwng, SY21 7TE pdf icon PDF 561 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

20/1142/LBC Oldford Cottage, Lon Oldford, Y Trallwng, SY21 7TE pdf icon PDF 391 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 707 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 153 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apel.

 

Tacsis a thrwyddedu eraill

7.

Cofnodion Is-Bwyllgorau Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 274 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd yn cadeirio’r Is-Bwyllgor Trwyddedu Tacsis a gynhaliwyd ar 3 Chwefror 2021 i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir.