Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 4ydd Chwefror, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 320 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2021 fel cofnod cywir.

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b) Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.

(c) Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

(d) Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 9 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

20/ pdf icon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/ pdf icon PDF 864 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 620 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 136 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apel.