Cyfarfod

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 3ydd Rhagfyr, 2020 10.00 am

Bydd yr agenda yn ymddangos yn yr wythnos cyn y cyfarfod

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206