Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 74 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 11 Ebrill, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 59 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, cyn y cyfarfod lle bynnag bo hynny’n bosib.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0453/FUL Trigfan (Fflat y Gofalwr), Ysgol Uwchradd Llanidloes, Ffordd Llangurig, Llanidloes, Powys SY18 6EX pdf icon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

18/1205/OUT Hen Ddepo Glo, Treberfedd, Y Trallwng, Powys, SY21 8EJ pdf icon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0236/FUL Tir ger Fferm Camp, Cefn Y Coed, Llandysul, Trefaldwyn, SY15 6LU pdf icon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0403/HH Glanogeu, Rhiwlas, Croesoswallt, SY10 7JJ pdf icon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 595 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a wnaed o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 167 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apêl.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cofnodion yr Is-Bwyllgorau Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 46 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd a fu’n llywyddu’r Is-Bwyllgorau Trwyddedu Tacsis canlynol i gofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir:  5 Rhagfyr 2018.