Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 5ed Rhagfyr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 227 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 24 Hydref, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 24 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eidd, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosib, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0052/FUL Tir ym Maes Y Cae, Diserth, Llanfair-ym-Muallt, Powys pdf icon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0200/FUL Tir yn Abernant Lakeside Cottage , Llanwrtyd, Powys, LD5 4RR pdf icon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/1241/FUL The Stables, Dan Y Parc Uchaf, Llandefalle, Aberhonddu, Powys LD3 0UN pdf icon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/1519/VAR Hesgog, Llangadfan, Y Trallwng, Powys, SY21 0PU pdf icon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/1578/FUL Hen Farchnad Da Byw, Ffordd Gorn, Llanidloes, Powys, SY18 6DE pdf icon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/1568/FUL Pen Y Gelli, Llanwyddelan, Adfa, Y Drenewydd, Powys SY16 3BX pdf icon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/1234/ADV Ty Brisco, Swyddfeydd y Cyngor Dref, Stryd Hafren, Y Drenewydd, SY16 2BB, pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

19/1003/FUL 3A The Court, Llandrindod, Powys, LD1 5HY. pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10

19/1526/FUL Ysgol Calon Cymru, Heol y Gogledd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3BW pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.11

19/1842/DEM Iard ac Archifau DSO Cyngor Sir Powys ac Archifau, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG pdf icon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 698 KB

Derbynrhestr o benderfyniadau a waned gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan benderfyniadau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 67 KB

Derbynpenderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ffioedd trwyddedu tacsis pdf icon PDF 192 KB

Ystyriedyr adroddiad ynglyn âffioedd trwyddedu tacsis.