Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 219 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 3 Hydref, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 81 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosib, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/1059/FUL Hen Adeilad Radio Hafren, Stryd Wesley, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NZ pdf icon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0558/FUL Y Llyfrgell, Stryd Brook, Y Trallwng, SY21 7PH pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/0805/FUL Tyn Yr Wtra, Brooks, Y Trallwng, Powys, SY21 8QN pdf icon PDF 396 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

18/0461/LBC Dyffryn, Meifod, Powys, SY22 6HL pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

18/0467/HH Dyffryn, Meifod, Powys, SY22 6HL pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/1539/DEM Fferm Bodynfoel, Llanfechain, Powys, SY22 6XF pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/1541/DEM The Willows, Cei'r Trallwng, Y Trallwng, Powys, SY21 9LA pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.14

19/1386/TRE Temple Avenue ac Alexandra Terrace, Llandrindod, Powys, LD1 5HW pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 638 KB

Derbynrhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 78 KB

Derbyn penderfyniadau’r Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau a chais am gostau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas a’r eitem nesaf.

8.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adran 257 Cynnig Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus pdf icon PDF 32 KB

Ystyried cynnig i wyro Llwybr Troed CF22, ar dir i’r Dwyrain o Ffordd Ithon, Llandrindod (Cymuned Llandrindod).

Dogfennau ychwanegol: