Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 12 Medi, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 31 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag yn bosib, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0050/FUL Coedwig Llidiart, Laundry Lane, Moelygarth, Y Trallwng, SY21 9JF pdf icon PDF 400 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

18/0532/RES Tir ger Plas Foxen, Ffordd Foxen Manor, Four Crosses, Llanymynech, Powys SY22 6RG pdf icon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2017/1144 Tir wrth ymyl Uchel Dre, Common Road, Ceri, Powys, SY16 4PS. pdf icon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0963/FUL Tir i'r Gogledd o Clatterbrune, Clatterbrune, Llanandras, Powys, LD8 2LB pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/1356/DIS : Parc Busnes Abermiwl, Abermiwl, Trefaldwyn, Powys pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/1236/DIS Parc Busnes Abermiwl, Abermiwl, Y Drenewydd, Powys, SY15 6NU pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/1497/DIS Rock House, Fferm Rock House, Trelystan, Tre'r Llai, Powys SY21 8HZ pdf icon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

19/1374/NMA Neuadd y Pentref, Sarn,Y Drenewydd, SY16 4EJ pdf icon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 118 KB

Derbynrhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.