Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 206 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 28 Awst, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 73 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau pdf icon PDF 730 KB

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0562/FUL Tir i'r De o Flaenbwch, Maesmynis, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3HU pdf icon PDF 415 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0970/FUL Tir i'r De o Castle View, Castle View, Cleirwy, Powys, HR3 5SZ. pdf icon PDF 340 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0687/FUL Y Ddol, Ffordun, Y Trallwng, Powys, SY21 8NH pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/1216/TRE Y Parc, Stryd y Parc, Y Drenewydd, Powys pdf icon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 617 KB

Derbyn er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

6.

Cofnodion yr Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 120 KB

Awdurdodi’r Cadeiryddion sy’n llywyddu’r Is-Bwyllgor Trwyddedu Tacsis canlynol i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir:  20 Awst 2019 a 23 Awst 2019.