Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 195 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 13 Mehefin, 2019 fel cofnod cywir.

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 76 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.1

Diweddariadau

Bydd urhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu I’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

18/0779/FUL Fferm Old Impton, Mynd Road, Norton, Llanandras, LD8 2EN pdf icon PDF 508 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0508/FUL Penpound, Pontnewydd ar Wy, Llandrindod, Powys, LD1 6HP pdf icon PDF 397 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/0663/OUT Ysgol Gynradd Gymunedol Penrhos, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais, Powys, SA9 1PX pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0506/FUL Mellowcroft, Llandeglau, Llandrindod, Powys, LD1 5UF pdf icon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/0947/AGR Glanogeu, Rhiwlas, Croesoswallt, Powys, SY10 7JJ pdf icon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

18/1053/AGR Maes Y Nant, Aberriw, Y Trallwng, Powys, SY21 8BG pdf icon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/0992/AGR Nant Hirwen, Moelfre, Croesoswallt, Powys, SY10 7QW pdf icon PDF 33 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 640 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.