Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 11eg Ebrill, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Mawrth, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbynceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyndatganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 50 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agendfa fel Pecyn Atodol, cyn y cyfarfod lle bo hynny’n bosibl.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0023/FUL Maes Hamdden Llanrhaeadr Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Croesoswallt, Powys, SY10 0LL pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0105/FUL Severnside, Ffordun, Y Trallwng, Powys, SY21 8NH pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0242/DIS Tir wrth ymyl y De ddwyrain o Neuadd Bentref Sarn, Y Drenewydd, Powys, SY16 4HQ pdf icon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0493/CLP Ysgol Uwchradd y Trallwng, Gallowstree Bank, Y Trallwng, Powys, SY21 7RE pdf icon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/0456/HDG Llan, Llanbrynmair, Powys, SY19 7DL pdf icon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/0457/HDG Llan, Llanbrynmair, Powys, SY19 7DL pdf icon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/0458/HDG Llan, Llanbrynmair, Powys, SY19 7DL pdf icon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 136 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 114 KB

Derbyn penderfyniadau’r Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau a chostau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cofnodion yr Is-Bwyllgorau Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 50 KB

Awdurdodi’r Cadeiryddion sydd wedi cadeirio’r Is-Bwyllgor Trwyddedu Tacsis canlynol i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir:  15 Chwefror, 201

a 14 Mawrth, 2019.

 

Dogfennau ychwanegol: