Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 28 Chwefror, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbynceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyndatganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor pdf icon PDF 59 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol arnynt.

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

19/0021/FUL Tir i'r dwyrain o Ffordd Ithon, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AS pdf icon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

18/1070/REM Pwll Glo Brig Nant Helen, Coelbren, Castell-nedd pdf icon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/1035/FUL Ynys-Y-Bont, U0300 o'r Gyffordd a'r C50 Aberbran ger Tai'r Cyngor heibio Ynys-Y-Bont i Gyffordd R, Aberbran, Aberhonddu, LD3 9NL pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0150 Tir wrth ymyl Llys Cynon, Tregynon, Y Drenewydd, Powys, SY16 3EJ pdf icon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

18/0922/RES Tir wrth ymyl y De Ddwyrain o Neuadd y Pentref, Sarn, Y Drenewydd, Powys, SY16 4HQ pdf icon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

18/1065/DIS Tir wrth ymyl y de ddwyrain o Neuadd y Pentref, Sarn, Y Drenewydd, Powys, SY16 4HQ pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/0302/DEM Yr Hen Ysgoldy, Hen Adeilad Depo Smithfield, Gorn Road, Llanidloes, SY18 6BJ pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

18/1115/FUL 5 Y Ffrydd, Y Drenewydd, Powys, SY16 2JY pdf icon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 120 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

 

6.

Protocol Cynllunio a Chyfrifoldebau ar gyfer Swyddogaethau Adran 13 pdf icon PDF 363 KB

Ystyried newidiadau i’r Protocol Cynllunio a Chyfrifoldebau ar gyfer Swyddogaethau’r Cyfansoddiad Adran 13

Dogfennau ychwanegol: