Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 78 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2019 a 7 Chwefror 2019 fel cofnodion cywir.  

 

 

3.

Datganiadau o fudd

 

a)    Derbynunrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)    Derbynceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)     Derbyndatganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)    Nodimanylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 56 KB

I ystyried yr adroddiadau gan y Pennaeth Gwasanaethau Rheoliadol ac Adfywio ac i wneud unrhyw benderfyniadau anghenrheidiol yn sgil hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol cyn y cyfarfod lle bo modd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

18/0466/FUL Parc Yr Esgob, Llanwnog, Caersws, Powys, SY17 5NY pdf icon PDF 292 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2017/0754 Tir ym Mhenyborfa, Ffordd Carno, Caersws, Powys, SY17 5JA pdf icon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/0293/FUL Tafarn Y Four Crosses, Llandysilio, Llanymynech, SY22 6RE pdf icon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

18/0475/FUL Fferm Wernhalog, Llanfaredd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3TE pdf icon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

18/1148/FUL Hill View, Felin Newydd, Y Drenewydd, SY16 3NW pdf icon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

18/0464/FUL Swyddfeydd, Depo Llangamarch, Llangamarch, Powys, LD4 4BY pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol ar Geisiadau Dirpwyedig pdf icon PDF 111 KB

I dderbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol o dan b?erau dirprwyedig er gwybodaeth.

 

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 91 KB

I dderbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio mewn perthynas ag apêl.

 

 

7.

Ymgynghoriad ar Amodau Trwyddedau Cerbydau pdf icon PDF 86 KB

I dderbyn yr ymatebion ymgynghori a chytuno ar yr Amodau Trwyddedau Cerbydau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ymgynghoriad ar Drwyddedau Tacsis pdf icon PDF 79 KB

I ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodi Paneli Arolygu Tacsis pdf icon PDF 46 KB

I awdurdodi’r Cadeiryddion sy’n llywyddu yn y Paneli Arolygu Tacsis canlynol i lofnodi’r cofodion fel cofnod cywir: 29 Mehefin 2018