Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 7fed Chwefror, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 17 Ionawr, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)         Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

b)         Derbyn ceisiadau Aelodau bod cofnod yn cael ei wneud o’u haelodaeth o gynghorau tref neu gymuned lle bod trafodaeth wedi cael ei gynnal am faterion i’w ystyried gan y pwyllgor yma.

c)         Derbyn datganiadau gan Aelodau o’r Pwyllgor y byddan nhw’n gweithredu felCynrychiolydd Lleol’ o ran cais unigolyn sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  

d)         Nodi manylion Aelodau’r Cyngor Sir (nad ydynt yn Aelodau o’r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu felCynrychiolydd Lleolmewn perthynas a chais unigol sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 52 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

18/0667/FUL The Slangs, Cascob, Llanandras, Powys, LD8 2NT pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0234 Yr Afon Claerwen, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys pdf icon PDF 324 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/02228/OUT Tir wrth ymyl Hendre View, Penrhos, Llanymynech, Powys, SY22 6QE pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

18/0903/FUL 2 Stryd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AB pdf icon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

18/0815/FUL Fferm Glanirfon, Heol yr Orsaf, Llanwrtyd, LD5 4AF pdf icon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

18/1064/DIS Gwerthwyr Ceir Eric Evans, Station Crescent, Llandrindod, LD1 5BE pdf icon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

18/1122/NMA Hen Safle'r Lawnt Fowlio, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NH pdf icon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 128 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.