Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 17eg Ionawr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2018 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b)   Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.

(c)   Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 47 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ac i wneud unrhyw benderfyniadau ar hynny.

 

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr agenda fel pecyn atodol lle’n bosibl cyn y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2018/0237 Tir ger Glandwr, Heol Vaynor, Y Drenewydd, Powys, SY16 1RE pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0316 4 Safle ar Afon Hafren, Y Drenewydd, Powys pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18.0390. REM Maes y Nant, Aberriw, Y Trallwng, Powys, SY21 8BG pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

18.0544.FUL G M Profiles, Station Yard, Abermiwl, Trefaldwyn, Powys SY15 6NH pdf icon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar geisiadau dirprwyedig.

Derbyn er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 133 KB

I dderbyn penderfyniadau’r Arolygiaeth Gynllunio ar apeliadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Fforwm Mynediad Lleol [LAF] pdf icon PDF 82 KB

I benodi cynrychiolydd o’r cyngor ar y Fforwm hwn.