Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Mercher, 10fed Hydref, 2018 11.00 am

Lleoliad: Trefeglwys Village Hall, Trefeglwys, Caersws, Powys SY17 5PH

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

SYLWER: Bydd y Pwyllgor yn cwrdd am 9.30 a.m.i gael sesiwn briffio ac yna ymweliad a'r safle

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Deddf Cofrestru Tir Comin 1965 / Deddf Tir Comin 2006 - Cais 16-001VG i Gofrestru Lawnt Tref neu Bentref newydd

Ystyried Cais 16-001VG i gofrestru Lawnt Tref neu Bentref ar dir yn Hillcrest, Aberhafesb (Cymuned Aberhafesb).

2.1

Croeso, trefniadau tan a chyflwyniadau

2.2

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.3

Amserlen ar gyfer y gwrandawiad pdf icon PDF 39 KB

Bydd y gwrandawiad yn dilyn yr amserlen sydd wedi’i atodi

2.4

Adroddiad Swyddog pdf icon PDF 36 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.5

Dogfennau pdf icon PDF 551 KB

Mae’r dogfennau wedi’u hatodi.  

Dogfennau ychwanegol:

Gwrandawiad i oedi'r cyfarfod am y dydd am 4.30 p.m.

SYLWER: Ar 11 Hydref, 2018 bydd y Pwyllgor yn cyrraedd am 9.30 a.m.

Gwrandawiad i ailymgynnull am 10.00 a.m.

3.

Croeso, trefniadau tan a chyflwyniadau

3.1

Amserlen ar gyfer y Gwrandawiad pdf icon PDF 34 KB

Bydd y Gwrandawiad yn dilyn yr amserlen sydd wedi’i atodi.

3.2

Gwrandawiad Cyhoeddus yn cau am 11.00 a.m.

4.

Sesiwn yn cau er mwyn i'r Pwyllgor trafod y dystiolaeth