Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 17eg Mai, 2018 12.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

2.

Ethol Is-Gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.