Cyfarfod

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 25ain Hydref, 2018 10.00 am

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206