Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 4ydd Hydref, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 13 Medi 2018 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)       Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau sy’n ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

b)       Derbyn ceisiadau Aelodau i gofnod gael ei wneud o’u haelodaeth o gynghorau tref neu gymuned lle bu trafod ar faterion y mae’r Pwyllgor yma am eu hystyried.

c)       Derbyn datganiadau gan Aelodau o’r Pwyllgor y byddant yn gweithredu felCynrychiolwyr Lleol’ o ran cais unigol y mae’r Pwyllgor am ei ystyried.

d)       Nodi manylion Aelodau o’r Cyngor Sir (nad ydynt yn Aelodau o’r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu felCynrychiolwyr Lleol’ o ran cais unigol sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 48 KB

Ystyriedadroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a llunio unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar sail hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu at yr Agenda, fel Pecyn Atodol, pryd bynnag y bo modd, cyn y cyfarfod.

4.2

P/2018/0322 Ystum Colwyn, Meifod, Powys, SY22 6BN pdf icon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0621 Elancot, Hawy, Llandrindod, Powys, LD1 5PP pdf icon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

18/0323/FUL Ffordd Fynediad a Maes Parcio rhwng Cae Pêl-droed Tref-y-Clawdd a'r Clwb Criced, Tref-y-Clawdd, Powys LD7 1HP pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0713 Rock House, Trelystan, Tre'r Llai SY21 7HZ pdf icon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

18/0469/DEM Canolfan Ieuenctid, Lôn y Blanhigfa, Y Drenewydd, Powys, SY16 1LQ pdf icon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau Pennaeth y Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau a Ddirprwywyd

Derbyn er gwybodaeth restr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio dan bwerau a ddirprwywyd iddo.

 

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 165 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygwr Cynllunio ynghylch apêl.

 

Dogfennau ychwanegol: