Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 13eg Medi, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 23 Awst, 2018 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 48 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

P/2018/0466 Tyn Yr Wtra, Llanwyddelan, Y Drenewydd, Powys, SY16 3BT pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0322 Ystym Colwyn, Meifod, Powys, SY22 6XT pdf icon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2018/0725 Hen Safle'r Lawnt Fowlio, Lon Gefn, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NH pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0621 Elancot, Hawy, Llandrindod, Powys, LD1 5PP pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

DIS/2018/0135 Ysgol Gynradd Cleirwy, Cleirwy, Henffordd R3 5LE pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 74 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.

6.

Penderfyniadau i gau rhan fer o ffordd ddiddosbarth y sir yn U0268 Blaen Clydach, ger Trecastell, Sir Frycheiniog pdf icon PDF 72 KB

Ystyried adroddiad i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol gyda’r nod o gau rhan fer o ffordd ddiddosbarth y sir yn U0268 Blaen Clydach, ger Trecastell, Sir Frycheiniog.

Dogfennau ychwanegol: