Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 23ain Awst, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol pdf icon PDF 77 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2018 a 2 Awst 2018 fel cofnodion cywir.

 

 

 

3.

Datganiadau o fudd

 

(a)  Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 49 KB

I ystyried adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol yn sgil hynny.

 

 

 

4.1

Diweddariadau

Byddwnyn ychwanegu Diweddariadau i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag y bo modd, cyn y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2017/0218 Ystum Colwyn, Meifod, Powys, SY22 6XT pdf icon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2016/0509 Tir mewn gardd a wal o'i chwmpas gynt yn Neuadd Glanhafren, Glanrhyd, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HZ pdf icon PDF 233 KB

4.4

P/2018/0610 Tir cyfagos i'r Hen Reithordy, Eglwys Newydd, Powys, HR5 3QF pdf icon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0509 Dyffryn, Meifod, Powys, SY22 6HL pdf icon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

P/2018/0651 Canolfan Gymunedol, Meifod, Powys, SY22 6DF pdf icon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 63 KB

I dderbyn, er gwybodaeth, rhestr penderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoliadol o dan b?erau dirprwyedig.

 

 

6.

Cofnodion Paneli Arolygu Tacsis pdf icon PDF 60 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd a fydd yn cadeirio’r Panel Arolygu Tacsis ar 1 Mai 2018 i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir.