Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 5ed Gorffennaf, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhelir ar 14 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn

c)   Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 50 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw Ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag yn bosibl cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2018/0315 Tir yng Nghefn Llan, Llangamarch, Powys pdf icon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2018/0330 Tir wrth ymyl Ivy House, Treberfedd, Y Trallwng, Powys, SY21 8EL pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2017/1048 Tir wrth ymyl Bryn Afal, Tregynon, Y Drenewydd, Powys, SY16 3EP pdf icon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2017/0812 Datblygiad yn Fferm Brynygroes, Ystradgynlais, SA9 1LF pdf icon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

P/2018/0337 Tir yn Ffordd Salop, Y Trallwng, Powys pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

P/2018/0581 Maes Carafannau a Gwersylla Fferm Noyadd, Llanddewi'r Cwm, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3RX pdf icon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

Tree/2018/0012 Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Aberllynfi, Aberhonddu, Powys, LD3 0SG pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, fel gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol: