Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 14eg Mehefin, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 24 Mai 2018 fel cofnod cywir.

 

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.  (b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.  (c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  (d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 49 KB

I ystyried adroddiadau gan Bennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol.

 

 

4.1

Diweddariadau

Bydd unrhyw ddiweddariadau’n cael eu hychwanegu at yr Agenda fel Pecyn Atodol lle’n bosibl cyn y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2014/0009 Uned Frwyliaid Newydd, Banc Gwyn, Llawrllan Hill, Sant Harmon, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5NG pdf icon PDF 338 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2017/0764 Fferm Wynt Bryn Titli, i’r gogledd o Raeadr Gwy ac i’r de o Langurig, Powys pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2018/0103 Tir gyferbyn â’r Walk, Beulah, Llanwrtyd, Powys pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10

P/2018/0370 Ysgol Gynradd Carreghwfa, Llanymynech, Powys, SY22 6PA pdf icon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

DIS/2018/0068 Tir yn Rhiwhiriaeth Isaf, Llanfair Caereinion, Y Trallwng, Powys, SY21 0DU pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

AGRI/2018/0024 Fronhowey, Castell paen, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3JJ pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig. pdf icon PDF 47 KB

I dderbyn er gwybodaeth, rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio dan bwerau dirprwyedig.

 

6.

Penderfyniad ar apeliadau. pdf icon PDF 85 KB

I dderbyn penderfyniadau’r Arolygydd Cynllunio ar apeliadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Hawliau Tramwy

Ar ddiwedd y cyfarfod, bydd y Pwyllgor yn derbyn hyfforddiant gorfodol ar Ddeddf Tir Comin 2006 – sut i benderfynu ar geisiadau.