Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 8fed Mawrth, 2018 3.00 pm

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn Neuadd Maldwyn am 1400 i wneud ymweliad safle

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

(b) Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.

(c) Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

(d) Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

3.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 43 KB

Ystyried adroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

3.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, cyn y cyfarfod, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

3.2

P/2017/1348 Clwb Cymdeithasol y Trallwng, Bronybuckley, Y Trallwng Powys SY21 7NJ pdf icon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 62 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.