Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 3ydd Mai, 2018 9.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 12 Ebrill, 2018 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

(b)  Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn. 

(c)  Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor. 

(d)  Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 48 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

4.2

P/2015/0131 Tir yn Fferm Penarth, Cregrina, Llandrindod, Powys, LD1 5SF pdf icon PDF 418 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

P/2017/1044 Hendre Poeth, Llansantffraid ym Mechain, Powys SY22 6TJ pdf icon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

P/2015/0176 Tir ar safle Glo Brig Bryn Henllys ger Cwmllynfell, Cwmtwrch Uchaf, Abertawe, Powys pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

P/2018/0067 Uned 4, Stad Ddiwydiannol Dyffryn, Pool Road, Y Drenewydd, Powys, SY19 3BD pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

P/2018/0201 The Glen, Glanyafon, Llanfair Caereinion, Y Trallwng SY21 9EB pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 44 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig.

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 140 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apeliadau.

Dogfennau ychwanegol: