Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 15fed Mawrth, 2018 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaeorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb ar gyfer yr eitem nesaf.

4.

Deddf Priffyrdd 1980, adran 119 - Cynnig Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus pdf icon PDF 35 KB

Ystyried cais am Gynnig i wyro rhan o gilffordd gyfyngedig 145, Melindwr (Cymuned o Lanfihangel).

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiadau o ddiddordeb

a)       Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.

b)       Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)       Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)       Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

6.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 64 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol arnynt.

 

6.1

Diweddariadau pdf icon PDF 21 KB

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, pan fydd hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

6.2

P/2015/0455 Chwarel Dolyhir a Strinds, Dolyhir, Pencraig, Llanandras, LD82RW pdf icon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

P/2017/0236 Tir yn Hen Ysgol y Clas ar Wy a Bythynnod Tramroad, Y Clas ar Wy, Powys, HR3 5NU pdf icon PDF 403 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

P/2017/0216 Tir wrth ymyl Comin Severnside Rhos, Llandrinio Powys SY22 6RF pdf icon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.5

P/2017/1421 Tir wrth ymyl Morgannwg, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3NU pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.6

P/2017/1311 Tir i'r de o Lon Broncafnent, Llanfair Caereinion, Powys SY21 0RF pdf icon PDF 532 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.7

P/2018/0106 Tir wrth ymyl Rogerstone, Cwmbach, Clas ar Wy, Powys, HR3 5NZ pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.8

P/2017/1259 Tir wrth ymyl Fferm Greenfields, Four Crosses, Llanymynech, Powys, SY22 6RF pdf icon PDF 367 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.9

P/2017/1062 Tir wrth ymyl Fferm Oldfield, Four Crosses, Llanymynech, Powys, SY22 6RB pdf icon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.10

P/2017/0098 Tir yn Nhy Brith Bwlch-Y-Ddar, Llangedwyn, Llanfechain, Croesoswallt, SY10 9LL pdf icon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.11

P/2017/1236 Fferm Tynllan, Castell Caereinion, Y Trallwng, Powys SY21 9AL pdf icon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.12

P/2017/1265 Cefn Bryn, Cefn Coch, Y Trallwng, Powys, SY21 0AE pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.13

P/2017/1253 Plas Coch, Cefn Coch, Y Trallwng, Powys, SY21 0AE pdf icon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.14

P/2017/0497 Tir i'r De o'r A44, Penybont, Llandrindod, Powys pdf icon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.15

P/2017/1489 Tir wrth ymyl Neuadd Bentref Sarn, Sarn, Y Drenewydd, Powys, SY16 4EJ pdf icon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.16

P/2017/0789 Tir wrth ymyl Swan Bank, Pool Quay, Y Trallwng, Powys SY21 9JS pdf icon PDF 15 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.17

P/2016/0891 Tir wrth ymyl Ael Y Bryn, Isatyn, Trefaldwyn, Powys, SY15 6AT pdf icon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.18

P/2017/1389 Tir wrth ymyl y Manse, Tanhouse, Dolau, Llandrindod, Powys, LD1 5TW pdf icon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.19

P/2018/0137 Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy, Cleirwy, Henffordd, Powys, HR3 5LE. pdf icon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.20

P/2018/0060 Plot 4 Coed Yr Onnen, Glantwymyn, Machynlleth, Powys, SY20 8LF pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.21

P/2018/0087 Ysgol Dafydd Llwyd, Stryd y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EG pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.22

DIS/2017/0014 Ysgol Gynradd yr Archddiacon Griffiths, Llyswen, Aberhonddu, Powys, LD3 0YB pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.23

P/2018/0138 Ysgol Gynradd yr Archddiacon Griffiths, Llyswen, Aberhonddu, Powys, LD3 0YB pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penderfyniadau'r Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 87 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Adfywio a Gwasanaethau Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyedig, er gwybodaeth.