Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 23ain Tachwedd, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 203 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2il a 9fed Tachwedd 2021 fel cofnodion cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion pdf icon PDF 442 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ysgol Gynradd Yr Ystog pdf icon PDF 403 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Perfformiad ar gyfer Chwarter 2

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio.  Dyma’r ddolen i’r adroddiad.

https://sway.office.com/OEgNYQcGh8KolEmq

 

 

 

7.

Cofrestr Risg Strategol Chwarter 2 pdf icon PDF 100 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth. 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Pwysau ar gyllideb Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 737 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

9.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 2 MB

Derbyn ac ystyried adroddiad blynyddol 2020/21 gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

 

10.

Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2022-2023 pdf icon PDF 466 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth. 

 

 

11.

Adroddiad Chwarter 2 – Rheoli’r Trysorlys pdf icon PDF 824 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth. 

 

 

12.

Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru (CJC) pdf icon PDF 161 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd  Rosemarie Harris.

 

13.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 235 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a wnaed gan Aelodau Portffolio ers y cyfarfod diwethaf.

 

14.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 409 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.