Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 2ail Tachwedd, 2021 11.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 193 KB

Awdurdodi’r Arweinydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Hydref a 12 Hydref 2021 fel cofnodion cywir.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran yr eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Llety ym Mhowys i Geiswyr Lloches pdf icon PDF 281 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg a’r Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio – Datblygu Economaidd, Tai a Chynllunio.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gorolwg ariannol am y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2022 (ar 30 Medi 20210 pdf icon PDF 763 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhagolygon Cyfalaf ar 30 Medi 2021

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

 

7.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 416 KB

I ystyried blaenraglen waith y Cabinet.