Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 423 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi 2021 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Cymeradwyo’r Achos Busnes Portffolio Drafft ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru. pdf icon PDF 515 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

 

Dogfennau ychwanegol: