Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 28ain Medi, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 368 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Medi 2021 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Ysgol GG Llanfihangel Rhyditeithon pdf icon PDF 546 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Fargen Twf Canolbarth Cymru - Achos Busnes Portffolio

Ystyried Achos Busnes Portffolio drafft ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.

6.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 415 KB

Ystyried blaen raglen waith y Cabinet.