Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 14eg Medi, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 437 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 fel cofnod cywir.

 

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Categori Iaith Ysgol Dyffryn Trannon pdf icon PDF 231 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Powys 2021 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac i ddechrau’r broses o adolygu’r CDLl. pdf icon PDF 256 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad 6 misol ar Ddiogelu Corfforaethol – 30 Gorffennaf 2021 pdf icon PDF 418 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion).

 

7.

Cytundeb Partneriaeth Strategol trwy Weithred Ymlyniad. pdf icon PDF 570 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

8.

Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Chwarter 1 pdf icon PDF 864 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

9.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 252 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf. 

 

10.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 419 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.