Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 22ain Mehefin, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

 

3.

Adroddiad Blynyddol Drafft ar Safonau’r Gymraeg 2021 pdf icon PDF 222 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg. 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Categori Iaith Ysgol Dyffryn Trannon pdf icon PDF 235 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ysgol Calon Cymru pdf icon PDF 816 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd  Phyl Davies, Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo.

 

6.

Alldro ariannol ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2021 pdf icon PDF 782 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio, Cyllid a Chludiant.

 

7.

Alldro cyfalaf ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2021 pdf icon PDF 711 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio, Cyllid a Chludiant.

 

8.

Eitemau Eithriedig

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd y wybodaeth honno yn ei feddiant). 

 

Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

9.

Perfformiad Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru ac Adolygiad o’r Opsiynau.

Ystyried adroddiad cyfrinachol.

 

Dogfennau ychwanegol: