Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 21ain Medi, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

3.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 2022-2032

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ffyrdd Newydd o Weithio i weithlu’r Cyngor. pdf icon PDF 354 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd  Beverley Baynham, Aelod Portffolio – Gwasanaethau Rheoleiddio a Llywodraethu Corfforaethol. 

 

Dogfennau ychwanegol: