Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 27ain Gorffennaf, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 310 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 6 a 13 Gorffennaf 2021 fel cofnodion cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o fudd.

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio.

Dyma’r ddolen i adroddiad Sway: https://sway.office.com/w0IwVdzL7xfBslcj?ref=Link

 

5.

Cofrestr Risg Strategol pdf icon PDF 142 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhagolygon ariannol am y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2022 (ar 30 Mehefin 2021) pdf icon PDF 549 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

7.

Rhagolygon Cyfalaf ar 30 Mehefin 2021 pdf icon PDF 748 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

8.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 240 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf. 

 

9.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 415 KB

Ystyried blaen raglen waith y Cabinet. 

 

10.

Trawsnewid Gwasanaethau Ataliol: Cyflwyno a phrif ffrydio Cymorth Cartref ar draws Powys. pdf icon PDF 157 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander,

Aelod Portffolio – Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg. 

 

Dogfennau ychwanegol: