Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy MS Teams, Cabinet - Dydd Mawrth, 16eg Mehefin, 2020 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Alldro Ariannol ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2020 pdf icon PDF 925 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sefyllfa Ariannol ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2020 pdf icon PDF 446 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

2019-20 Chwarter 4 Adroddiad Monitro Perfformiad

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Graham Breeze, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu.

 

Dyma’r ddolen i’r adroddiad Sway.

https://sway.office.com/N3Kh9Bl90fs8FsCq?ref=Link

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofrestr Risg Strategol Adroddiad Chwarter 4 2019/2020 pdf icon PDF 141 KB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Graham Breeze, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu.

 

Dogfennau ychwanegol: