Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 5ed Mai, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Briffio'r Cabinet ar Weithgareddau Critigol i'r Busnes

Diweddariadgan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Effaith Ariannol Cychwynnol ar gyllideb Refeniw'r Cyngor ar gyfer 2020/21 o ganlyniad i'r Pandemig Covid 19

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol: