Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy MS Teams, Cabinet - Dydd Mawrth, 23ain Mehefin, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 207 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2020 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran yr eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

4.

Dyfodol y ddarpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig / Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhowys – papur trafod drafft. pdf icon PDF 305 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Phyl Davies,  Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo. 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Drafft ar Safonau’r Gymraeg 2020 pdf icon PDF 135 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio, Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg.

 

Dogfennau ychwanegol: