Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 12fed Mai, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod ar yr agenda.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cynllun Dysgu o Bell

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Addysg (Dros Dro) 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Canolfannau Gofal Plant a darpariaeth Blynyddoedd Cynnar i weithwyr allweddol a phlant sy’n agored i niwed.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Addysg (Dros Dro)

 

Dogfennau ychwanegol: